Nystiftet stipendiatforening i Oslo

21.05.2003
Universitetet i Oslo (UiO) har nettopp fått en Stipendiatenes Interesseforening. -Stipendiater og postdoc‘er utgjør halvparten av de vitenskapelige årsverk ved UiO. Vi kommer til å oppleve en massiv utskiftning av professorer og amanuenser de neste 10-20 årene når halvparten av dem vil gå av med pensjon. En helt ny generasjon nye professorer er å finne blant dagens stipendiater og postdoc‘er, sier styremedlem Shuo-Wang Qiao til studentsavisen Universitas.
Universitetet i Oslo (UiO) har nettopp fått en Stipendiatenes Interesseforening.
-Stipendiater og postdoc‘er utgjør halvparten av de vitenskapelige årsverk ved UiO. Vi kommer til å oppleve en massiv utskiftning av professorer og amanuenser de neste 10-20 årene når halvparten av dem vil gå av med pensjon. En helt ny generasjon nye professorer er å finne blant dagens stipendiater og postdoc‘er, sier styremedlem Shuo-Wang Qiao til studentsavisen Universitas.

Stipendiatforeningen UiODOC kjemper for flere stipendiatstillinger ved universitetet. De peker på at stipendiatenes lønn ikke er konkurransedyktig i forhold til lønningene utenfor akademia, og beklager at UiO ikke prioriterte stipendiatene ved de lokale lønnsforhandlingene.

UiODOC tar også initiativ til tiltak for å øke gjennomføringsgraden, som tilgang til driftmidler og tilstrekkelig veiledning. Mange opplever det minimale driftsbudsjettet som et hinder for å gjennomføre doktogradsprosjektet.

Les mer på http://foreninger.uio.no/sfio
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her