Nyt nordisk forskningsprogram: Digitalisering af den offentlige sektor

Banter Snaps/Unsplash

Nyt nordisk forskningsprogram: Digitalisering af den offentlige sektor

11.01.2019
Digitalisering er et tilbagevendende tema i udviklingsagendaen både på europæisk, nationalt og regionalt plan. Det er også et prioriteret fokusområde for det svenske formandskab for Nordisk råd I 2019, ligesom Nordisk Ministerråd har etableret et eget, midlertidig ministerråd for digitalisering. Derfor lancerer NordForsk nu et nyt forskningsprogram, “Digitalisering af den offentlige sektor”, som skal skabe ny viden, der er nyttig for praktikere såvel som beslutningstagere.

Ændringerne i den demografiske sammensætning i Europa har skabt helt nye krav til tjenester. Det har rejst spørgsmål om den offentlige sektor som hovedleverandør af disse tjenester, og regeringerne står overfor en stigende grad af forventninger og krav fra brugerne om mere innovative og responsive tjenester. Derfor er der et stort behov for en strategisk og systematisk tilgang til mere brugerdrevne, offentlige tjenester og vedvarende forbedringer af effektiviteten i den offentlige sektor. Endelig er der et stærkt politisk ønske om at styrke den offentlige sektor i Norden, når det gælder digitalisering af de offentlige tjenester.

Det er med dette som bagtæppe, at NordForsk i løbet af 2019 lancerer et nyt forskningsprogram om digitalisering af den offentlige sektor i samarbejde med en række finansieringspartnere.

I europæisk og globalt perspektiv har de nordiske lande allerede et højt digitaliseringsniveau, og NordForsks nye forskningsprogram skal bidrage til yderligere at udvide nordiske kompetencer og innovationsfærdigheder på området. Det vil være med til at give Norden en global fordel i den igangværende, digitale transformationsproces.

Yderligere information om prioriteret tematik, opslag og andre praktiske oplysninger følger så snart som muligt.

Kontaktinformation:

Lone Jessen, Seniorrådgiver
E-mail:
Tel.: +47 901 98 037

Tekst: Jakob Chortsen

Lone Jessen - Seniorrådgiver
Kontaktperson Lone Jessen
Seniorrådgiver
Work +47 901 98 037
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her