Nytänkande i nordiskt nätverk

17.10.2008
Under tre intensiva dagar får deltagare från hela Norden ta del av vad metasyntes innebär för forskningen. Kursen är ett samarbete mellan Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås och Karlstad universitet.
 Nytänkande i nordiskt nätverk
Bakom kursen står BFIN (Barnafödande i Norden), ett vårdvetenskapligt, kvalitativt forskningsnätverk, med professor Terese Bondas från Högskolan i Borås i spetsen. Hon hoppas att deltagarna ska kunna knyta nya kontakter och hitta nya nätverk.
– I Norden har vi olika utgångspunkter och inom forskningen finns både likheter och olikheter. Detta leder till spännande diskussioner och debatter, konstaterar hon.
– Det är dessutom ett trevligt utbyte för kursdeltagarna. Vi hoppas att detta är ett steg mot en egen forskarutbildning i Borås.

Ett tiotal forskarstuderande hade samlats i Borås för att ta del av aktuell forskning i kursen Metasyntes i vårdvetenskap, 7,5 högskolepoäng. Bland föreläsarna fanns Ingela Lundgren, docent från Högskolan i Skövde och Barbara Paterson från Kanada, en erkänd forskare inom fältet. Elisabeth Hall, professor i klinisk vårdvetenskap, Århus universitet talade om hur man gör kvalitativ forskning.
– Metasyntes handlar om forskning på tidigare forskning. Man utgår från resultaten från tidigare studier. Metoden är inte så välkänd, men har funnits i cirka 20 år.

Deltagarna var mycket nöjda
– Jag behöver den här kursen för att komma vidare i min forskning. Ämnet är både aktuellt och intressant, menar Lisbeth Uhrenfeldt, från VIA University College i Danmark. Hon får medhåll av Siv Overås från Hogskolen i Ostfold, Norge som även är doktorand vid Karlstad universitet.
– Det är spännande med det nordiska samarbetet och det är ett utmärkt sätt att träffa nya kollegor på.
Liv Fegran från Universitetet i Agder, Norge tycker att det är jätteviktigt med ett nordiskt nätverk.
– Förutom att jag knyter viktiga kontakter, så känner jag att jag verkligen får lära mig något nytt!

Metasyntes i vårdvetenskap, 7,5 hp startar med träffen vid Högskolan i Borås den 1-3 oktober 2008 och fortsätter med en seminarieserie i januari vid Karlstads universitet.

Fakta:
BFIN - BARNAFÖDANDE I NORDEN – ett vårdvetenskapligt kvalitativt forskningsnätverk bildades med stöd av NorFa våren 2002 på initiativ av doktorn i hälsovetenskaper, lektor Terese Bondas vid Vårdvetenskapliga Institutionen, Åbo Akademi, Vasa, Finland och Lic (med.) Fou-handledare Anita Hallgren, FoU-forum, Gävle. År 2006 tilldelades nätverket finansiellt stöd från NordForsk.

I forskningsnätverket ingår seniorforskare, forskarstuderande, magistrar och magisterstuderande anknutna till universitet och högskolor i Danmark, Island, Finland, Norge och Sverige. Idén är att ta tillvara olika kompetens och styrkeområden i Norden och genom samverkan få fram idéer i relation till forskningsområdets utveckling såväl disciplinärt som kliniskt i form av innovativ evidensbaserad vård, och även kan ha hälsovårdspolitisk betydelse.

(Jennifer Liljenvald Tydén / www.hb.se)
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her