Nytt magasin fra NordForsk

22.06.2006
NordForsk Magasin med årsrapport er utkommet, og kan bestilles fra sekretariatet. Aktuelle saker: Anders Ekbom om forskningsfusk, ny medisinsk behandling med molekylærmedisin, språk og demokrati, klimaet i havet og designforskning.
Smaksprøver:

"Sometimes we are asked "why go Nordic if we can go European?". For me, this question beats the issue. In Nordic collaboration, distances are short, both geografical and cultural," says NordForsk director Liisa Hakamies-Blomqvist.

"Vi kan fortsatt stole på forskningen, men vi må være oppmerksomme på at fusk forekommer," sier Anders Ekbom til NordForsk Magasin. Han leder utvalget som gransker den norske forskningsfusk-saken der det ble avslørt at en forsker hadde manipulert grunnlagsdata til en artikkel i the Lancet.

Parkinsons, epilepsi, Alzheimers, slag, diabetes, astma og kreft. Dette er eksempler på tilstander som går nye og bedre behandlingsformer i møte etter resultater fra NordForsk-satsningen NCoE Programme in Molecular Medicine.

"The design of products is the key factor that determines usability and functionality. Design is a complex undertaking. It is most often a teamwork carried out together with experts in other fields," explains Susann Vihma, head of the steering group of the NordForsk design research network NORDCODE.

Klimaforskere knyttet til NordForsk-programmet Vestnordisk Oceanklima har fått oppsiktsvekkende resultater av sin forskning, som friskmelder Golfstrømmen og spår gode tider for Norden. Dette går frem i en artikkel forskerne fikk publisert i prestisjetunge Science.

"Vi tar det som en selvfølge at det finnes programvare tilpasset våre nordiske språk, men uten en politisk vilje til å satse på nordisk språkteknologi hadde vi hatt et demokratisk problem idag," sier Henrik Holmboe, programkoordinator for det nylig avsluttede Nordisk Sprogteknologisk Forskningsprogram.

NordForsk Magasin går ut i posten til våre kontakter, men hvis du ikke har mottatt et eksemplar, kan magasinet bestilles her eller lastes ned som pdf (stor fil).
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her