Nytt Nordic Centre of Excellence om rettferdighet gjennom utdanning

Nytt Nordic Centre of Excellence om rettferdighet gjennom utdanning

15.04.2013
NordForsk har i dag besluttet å finansiere et nytt Nordic Centre of Excellence (NCoE) innenfor programmet Education for tomorrow. Nye NCoE “Justice through education in the Nordic countries” vil se nærmere på utfordringer ved de nordiske utdanningssystemene, og analysere hvordan de nordiske velferdsstatene kan fortsette å sikre rettferdighet gjennom utdanning.

Det var hard konkurranse mellom de 16 søkerne om NCoE-midler innenfor Education for tomorrow-programmet. To søknader ble vurdert som fremragende, både av individuelle eksperter og evalueringspanelet. Styringskomiteen bemerker at kvaliteten hos begge søkerne holdt mål for finansiering, men at budsjettet bare tillater å finansiere ett senter. Det var bred enighet om at “Justice through education in the Nordic countries” er den type vitenskapelig modig initiativ som programmet er ute etter. Alle de nordiske landene og en rekke internasjonale partnere fra hele verden deltar i senteret, som ledes av professor Gunilla Holm fra Universitetet i Helsinki.

"Én skole for alle”

De nordiske utdanningssystemene er basert på lignende grunnverdier og har mye til felles. Lik tilgang til utdanning uavhengig av sosial klasse, kjønn, alder, religion, etnisitet, morsmål eller bosted er et viktig fundament i grunnopplæringen som ble utviklet på 60-tallet og 70-tallet. I tillegg har "en skole for alle" bidratt vesentlig til en høyt utdannet befolkning, som i sin tur kan sikre videreføringen av den demokratiske velferdsstaten.

Dagens samfunnsmessige endringer legger imidlertid press både på ideen bak den nordiske demokratiske utdanningsprosjektet, så vel som den praktiske gjennomføringen. Utdanningspolitikk må forholde seg både til samfunnsmessige og økonomiske mål. Forståelsen for hvorfor og hvordan man oppnår rettferdighet gjennom utdanning har endret seg, det samme har struktur, kultur og praksis innenfor utdanning og undervisning på alle nivåer og i alle utdanningssektorer.

Hvordan bidrar utdanning til å videreutvikle eller hindre rettferdighet i de nordiske landene? Hva betyr rettferdighet gjennom demokratisk og inkluderende utdanning i dag? Det nye Nordic Centre of Excellence vil ta for seg slike spørsmål gjennom komparativ utdanningsforskning på tvers av kulturer og grenser. Ved å arbeide sammen på nordisk nivå, kan denne forskningen bidra med data til å sammenligne de nordiske landene med hverandre, og også internasjonalt, gjennom senterets internasjonale partnere og nettverk. Dette vil bidra til nyttig kunnskap for alle de nordiske landene.

Senteret vil undersøke og sammenligne hvordan utdanningspolitikk og styresett virker inn på lærere og elever når det gjelder rettferdighet og likestilling. Dette lover ny innovativ kunnskap og vi er overbevist om at senteret vil få en betydelig global innflytelse innen utdanningsforskning.

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her