Nytt nordisk genressurssenter

07.08.2007
Ved nyttår etableres et nytt nordisk genressurssenter NordGen; det vedtok de nordiske landbruksministerne å anbefale de nordiske samarbeidsministerne, på et ministermøte i Finland 28. juni 2007.
 Nytt nordisk genressurssenter
NordGen skal være en nordisk institusjon i form av et nordisk kunnskapssenter for bærekraftig bevaring og utnyttelse av genetiske ressurser innenfor planter, hagebruk, husdyr og skogbruk. NordGen vil holde til i Alnarp i Syd-Sverige, men gis også mulighet til å drive aktiviteter i de andre nordiske landene.

Opprettelsen av den nye institusjonen skal bidra til å styrke og effektivisere det nordiske samarbeidet om genetiske ressurser, og skal fremme felles forvaltning og koordinering av genetiske ressurser i Norden. Dette vil igjen også bedre matvaresikkerheten i regionen.

NordGen fusjonerer de nåværende organisasjonene Nordisk genbank, Nordisk genbank husdyr og Nordisk skogbruks frø- og planteråd.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her