Nytt nordisk genressurssenter

07.08.2007
Ved nyttår etableres et nytt nordisk genressurssenter NordGen; det vedtok de nordiske landbruksministerne å anbefale de nordiske samarbeidsministerne, på et ministermøte i Finland 28. juni 2007.
 Nytt nordisk genressurssenter
NordGen skal være en nordisk institusjon i form av et nordisk kunnskapssenter for bærekraftig bevaring og utnyttelse av genetiske ressurser innenfor planter, hagebruk, husdyr og skogbruk. NordGen vil holde til i Alnarp i Syd-Sverige, men gis også mulighet til å drive aktiviteter i de andre nordiske landene.

Opprettelsen av den nye institusjonen skal bidra til å styrke og effektivisere det nordiske samarbeidet om genetiske ressurser, og skal fremme felles forvaltning og koordinering av genetiske ressurser i Norden. Dette vil igjen også bedre matvaresikkerheten i regionen.

NordGen fusjonerer de nåværende organisasjonene Nordisk genbank, Nordisk genbank husdyr og Nordisk skogbruks frø- og planteråd.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her