Nytt nordisk kunnskapssenter i Oslo

11.06.2007
Nordisk ministerråd er største bidragsyter til et nytt nordisk senter for kommersialisering av forskning, som skal opprettes på Fornebu i Oslo.
Til sammen 8 millioner NOK, fra offentlige og private finansieringskilder i Norden, skal gå til oppbygging og drift av senteret i en toårsperiode. Senteret vil ha to til tre ansatte fra starten av, og skal samle informasjon fra hele Norden, lage praktiske verktøy og sammenlikne innovasjonssystemer i andre deler av verden.

Accenture og Handelshøyskolen i Helsingfors er blant de private sponsorene bak prosjektet.

Interessen for og fokuset på kommersialisering av forskningsresultater har vært sterk i alle de Nordiske landene de senere årene. De fleste universiteter og høyskoler har egne avdelinger som jobber med dette – såkalte Technology Transfer Offices. Men fortsatt mangler det systematisk kunnskap om emnet. Et fellesnordisk kunnskapssenter starter nå altså arbeidet med å bedre på denne situasjonen.

Aftenposten 11. juni 2007
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her