Nytt nordisk kunnskapssenter i Oslo

11.06.2007
Nordisk ministerråd er største bidragsyter til et nytt nordisk senter for kommersialisering av forskning, som skal opprettes på Fornebu i Oslo.
Til sammen 8 millioner NOK, fra offentlige og private finansieringskilder i Norden, skal gå til oppbygging og drift av senteret i en toårsperiode. Senteret vil ha to til tre ansatte fra starten av, og skal samle informasjon fra hele Norden, lage praktiske verktøy og sammenlikne innovasjonssystemer i andre deler av verden.

Accenture og Handelshøyskolen i Helsingfors er blant de private sponsorene bak prosjektet.

Interessen for og fokuset på kommersialisering av forskningsresultater har vært sterk i alle de Nordiske landene de senere årene. De fleste universiteter og høyskoler har egne avdelinger som jobber med dette – såkalte Technology Transfer Offices. Men fortsatt mangler det systematisk kunnskap om emnet. Et fellesnordisk kunnskapssenter starter nå altså arbeidet med å bedre på denne situasjonen.

Aftenposten 11. juni 2007
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her