Nytt nordisk partnerskap innen molekylærmedisin

08.10.2007
Et nyopprettet nordisk EMBL-partnerskap (European Molecular Biology Laboratory) skal styrke kunnskapen om de molekylære mekanismene for sykdomsutvikling. ”De nordiske nodene utfyller hverandre og gjør partnerskapet rustet til å takle noen av de største utfordringene innenfor biomedisin”, sier Iain Mattaj, leder for partnerskapets styringskomité og generaldirektør ved EMBL.
 Nytt nordisk partnerskap innen molekylærmedisin
Nordisk avtale
3. oktober 2007 ble et nytt samarbeid mellom EMBL, Universitetet i Helsinki, Finland, Univsertitetet i Oslo, Norge og Umeå Universitet i Sverige offisielt lansert: Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine. Avtalen vil fremme vitenskapelig samarbeid og kunnskapsutveksling mellom partene og vil gi gjensidig tilgang til infrastruktur, fasiliteter og tjenester – i første omgang over en femårs periode.

”Med lang erfaring fra forskning innenfor spesifikke områder av relevans for molekylærmedisin, tar den enkelte node med seg en unik kombinasjon av ekspertise, ferdigheter og fasiliteter inn i partnerskapet”, sier Mattaj i en pressemelding.

Samlet nordisk styrke
Gjennom dette samarbeidet kombineres EMBLs anerkjente forskningskompetanse innen molekylær-, cellulær- og utviklingsbiologi med Universitetet i Oslos styrker innen molekylære sykdomsmekanismer, Sveriges ekspertise innen molekylær funskjonsmedisin og Finlands styrke innenfor genetisk epidemiologi, fremholder Iain Mattaj.

Avtalen skal fremme tilgangen på vitenskapelig infrastruktur, service og utdanningsprogrammer. Koordineringen mellom de nordiske nodene og EMBL skal ivaretas av en styringskomité med to representanter fra hver av nodene og fra EMBLs ledelse. Nodene skal også samarbeide med forskningsinstitusjoner og sykehus i sine respektive hjemland.

(www.embl.de/ www.forskningsradet.no)


Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her