Nytt NORIA-net i idrettsvitenskap

31.05.2010
Fysisk aktivitet og idrett spiller en viktig rolle for helsen vår. Etter hvert som vi ser tendensen av stadig økende overvekt i samfunnet og en eldre befolkning, øker betydningen av fysisk aktivitet også på et samfunnsmessig og kulturelt nivå. Et nytt NORIA-net starter 1. juni med å evaluere idrettsvitenskap i Norden.
 Nytt NORIA-net i idrettsvitenskap
Forskning på idrett i de nordiske landene er variert og tverrfaglig. Den karakteriseres hovedsakelig av små forskergrupper, og finansieringen er ofte desentralisert og spredt mellom statlige finansieringsorganer og mindre finansiører.

NORIA-nettet ”Nordic evaluation of Sports Sciences” har som formål å evaluere idrettsvitenskap i de nordiske landene for å identifisere styrker og svakheter, og årsakene til disse. På denne måten skal man bidra til å utvikle den vitenskapelige kvaliteten og den praktiske bruken av idrettsvitenskap i de nordiske landene.

Prosjektet er et samarbeid mellom flere statlige finansieringsorganer i alle de nordiske landene:

• Forsknings- og innovationsstyrelsen, Danmark
• Statens naturvidenskabelige forskningsråd, Danmark
• Kulturministeriet i Danmark
• Finlands akademi, Forskningsrådet for helse
• Utdanningsministeriet i Finland
• Rannis (Det islandske senter for forskning), Island
• Norges forskningsråd
• Vetenskapsrådet, Ämnesrådet för medicin och hälsa, Sverige
• Centrum for Idrottsforskning, Sverige

NORIA-nettet koordineres av Finlands akademi.

Resultatene av evalueringen skal danne grunnlag for videre anbefalinger på området, slik at man kan bidra til en god utvikling av idrettsvitenskap i Norden i framtiden. NORIA-nettet håper at arbeidet vil kunne føre til et tettere samarbeid mellom ulike finansieringsorganer og mellom forskergrupper, blant annet om PhD-utdanning.

NORIA-nettet starter sitt arbeid i juni, og planlegger å publisere resultatene i oktober 2011.

Les mer om NORIA-nettet her
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her