Nytt NORIA-net i idrettsvitenskap

31.05.2010
Fysisk aktivitet og idrett spiller en viktig rolle for helsen vår. Etter hvert som vi ser tendensen av stadig økende overvekt i samfunnet og en eldre befolkning, øker betydningen av fysisk aktivitet også på et samfunnsmessig og kulturelt nivå. Et nytt NORIA-net starter 1. juni med å evaluere idrettsvitenskap i Norden.
 Nytt NORIA-net i idrettsvitenskap
Forskning på idrett i de nordiske landene er variert og tverrfaglig. Den karakteriseres hovedsakelig av små forskergrupper, og finansieringen er ofte desentralisert og spredt mellom statlige finansieringsorganer og mindre finansiører.

NORIA-nettet ”Nordic evaluation of Sports Sciences” har som formål å evaluere idrettsvitenskap i de nordiske landene for å identifisere styrker og svakheter, og årsakene til disse. På denne måten skal man bidra til å utvikle den vitenskapelige kvaliteten og den praktiske bruken av idrettsvitenskap i de nordiske landene.

Prosjektet er et samarbeid mellom flere statlige finansieringsorganer i alle de nordiske landene:

• Forsknings- og innovationsstyrelsen, Danmark
• Statens naturvidenskabelige forskningsråd, Danmark
• Kulturministeriet i Danmark
• Finlands akademi, Forskningsrådet for helse
• Utdanningsministeriet i Finland
• Rannis (Det islandske senter for forskning), Island
• Norges forskningsråd
• Vetenskapsrådet, Ämnesrådet för medicin och hälsa, Sverige
• Centrum for Idrottsforskning, Sverige

NORIA-nettet koordineres av Finlands akademi.

Resultatene av evalueringen skal danne grunnlag for videre anbefalinger på området, slik at man kan bidra til en god utvikling av idrettsvitenskap i Norden i framtiden. NORIA-nettet håper at arbeidet vil kunne føre til et tettere samarbeid mellom ulike finansieringsorganer og mellom forskergrupper, blant annet om PhD-utdanning.

NORIA-nettet starter sitt arbeid i juni, og planlegger å publisere resultatene i oktober 2011.

Les mer om NORIA-nettet her
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her