Nytt norsk forskningsråd

29.05.2002
Den norske regjeringen har drøftet forslag til endringer i overordnet struktur i forskningsrådssystemet.
Den norske regjeringen har drøftet forslag til endringer i overordnet struktur i forskningsrådssystemet.

Forskningsminister Kristin Clemet sier at regjeringen ikke ønsker å dele opp Forskningsrådet, men at store endringer vil skje i forhold til dagens system. Grunnforskning og innovasjonsrettet forskning må ivaretas bedre enn i dag, mener ministeren. Dessuten må man etablere gode forbindelser mellom fag og sektorer for å dra nytte av det faktum at vi har ett forskningsråd.

Premissene for regjeringens videre arbeid er:
  • Grunnforskning og innovasjonsrettet forskning må ivaretas bedre
  • Den tverrgående samordningen må tillegges mer vekt
  • Forskningsrådets styringsstruktur vil gjennomgås
  • Forskningsrådet må bli en mer åpen arena enn i dag.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her