Nytt norsk forskningsråd

29.05.2002
Den norske regjeringen har drøftet forslag til endringer i overordnet struktur i forskningsrådssystemet.
Den norske regjeringen har drøftet forslag til endringer i overordnet struktur i forskningsrådssystemet.

Forskningsminister Kristin Clemet sier at regjeringen ikke ønsker å dele opp Forskningsrådet, men at store endringer vil skje i forhold til dagens system. Grunnforskning og innovasjonsrettet forskning må ivaretas bedre enn i dag, mener ministeren. Dessuten må man etablere gode forbindelser mellom fag og sektorer for å dra nytte av det faktum at vi har ett forskningsråd.

Premissene for regjeringens videre arbeid er:
  • Grunnforskning og innovasjonsrettet forskning må ivaretas bedre
  • Den tverrgående samordningen må tillegges mer vekt
  • Forskningsrådets styringsstruktur vil gjennomgås
  • Forskningsrådet må bli en mer åpen arena enn i dag.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her