Nytt om navn: Ralf Hemmingsen ny formann for danske KUF

07.03.2006
Rektor Ralf Hemmingsen, professor dr. med., ved Københavns Universitet blir ny formann for danske Koordinationsudvalget for forskning (KUF). -KUF omfatter alle store aktører i dansk forskning. Derfor er vi godt rustet til å sikre at forskningsmidlene utnyttes best mulig, mener Hemmingsen.
-Regjeringen har jo sagt at det kommer en markant økning av offentlige forskningsmidler. Jeg håper at det skjer med statsbudsjettet for 2007. Og jeg regner med at man ser Koordinationsudvalget for forskning som en naturlig samarbeidspartner, sier Hemmingsen.

KUF ønsker spesielt å styrke dansk forskerutdanning. Det gjelder særlig nå når konkurransen om å rekruttere de beste talentene skjerpes også internasjonalt.

Ralf Hemmingsen avløser Jens Oddershede, som har vært formann for KUF siden starten i 2004. Oddershede har blitt formann for Rektorkollegiet.

Koordinationsudvalget for forskning har som oppgave å sikre best mulig sammenheng mellom de statlige forskningsbevilgningene, enten de er på institusjons- eller fondsnivå. KUF skal koordinere innsatsen i spørsmål som er av felles interesse for Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd, Danmarks Grundforskningsfond, Rektorkollegiet, Sektorforskningens Direktørkollegium og Rådet for Teknologi og Innovation.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her