- OECD tar feil om norsk forskning

06.02.2007
Nylig publiserte OECD sin landrapport om Norge, der det påstås at norsk forskning gir lav avkastning og liten nyskaping i næringslivet. Nå tar forsknings-Norge til motmæle: - Indikatorene i modellen forklarer ikke særnorske trekk, hevder Forskningsrådets Arvid Hallén.
I OECD-rapporten om Norge gis det uttrykk for forundring over paradokset med lav forskningsintensitet i næringslivet kombinert med et solid statlig rammeverk for støtte til innovasjon.

- Svakt begrunnet
- OECDs antydning om lite utbytte fra norsk forskning er svakt begrunnet og er i motstrid til helt nylige evalueringer av norsk næringsrettet forskning, sier direktøren for Norges Forskningsråd, Arvid Hallén (foto). I en kronikk i Aftenposten skriver han:
"Det er ikke enkelt å måle verdien av å investere i forskning. Heldigvis har Norge gode fagmiljøer på dette feltet. Blant annet konkluderer en grundig flerårig evaluering av næringsrettet forskning i Forskningsrådet med at avkastningen er høy. Samtidig evalueres ordningen med skattefradrag for forskning. Resultatene så langt viser at støtten vi gir næringslivet er vel anvendte penger. "

Andre indikatorer?
- OECD-rapporten undervurderer faktisk norsk næringslivs innovasjonsevne. Mye av denne er slik at den ikke godt fanges opp av de måleinstrumenter eller indikatorer OECD bygger på. Norske bedrifter er gode på å omstille seg og drive markedsdrevet innovasjon, poengterer Hallén.

Også næringsorganisasjonen Norsk Industri (NI) reagerer på OECD-rapportens konklusjoner:
- Vi er sterkt uenig i OECDs påstand. Norsk industri kan ikke overleve uten forskning. Vi har mange bedrifter som dokumenterer forskningens betydning, sier forskningssjef John Vigrestad i NI.

Gå til OECDs landrapport for Norge.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her