- OECD tar feil om norsk forskning

06.02.2007
Nylig publiserte OECD sin landrapport om Norge, der det påstås at norsk forskning gir lav avkastning og liten nyskaping i næringslivet. Nå tar forsknings-Norge til motmæle: - Indikatorene i modellen forklarer ikke særnorske trekk, hevder Forskningsrådets Arvid Hallén.
I OECD-rapporten om Norge gis det uttrykk for forundring over paradokset med lav forskningsintensitet i næringslivet kombinert med et solid statlig rammeverk for støtte til innovasjon.

- Svakt begrunnet
- OECDs antydning om lite utbytte fra norsk forskning er svakt begrunnet og er i motstrid til helt nylige evalueringer av norsk næringsrettet forskning, sier direktøren for Norges Forskningsråd, Arvid Hallén (foto). I en kronikk i Aftenposten skriver han:
"Det er ikke enkelt å måle verdien av å investere i forskning. Heldigvis har Norge gode fagmiljøer på dette feltet. Blant annet konkluderer en grundig flerårig evaluering av næringsrettet forskning i Forskningsrådet med at avkastningen er høy. Samtidig evalueres ordningen med skattefradrag for forskning. Resultatene så langt viser at støtten vi gir næringslivet er vel anvendte penger. "

Andre indikatorer?
- OECD-rapporten undervurderer faktisk norsk næringslivs innovasjonsevne. Mye av denne er slik at den ikke godt fanges opp av de måleinstrumenter eller indikatorer OECD bygger på. Norske bedrifter er gode på å omstille seg og drive markedsdrevet innovasjon, poengterer Hallén.

Også næringsorganisasjonen Norsk Industri (NI) reagerer på OECD-rapportens konklusjoner:
- Vi er sterkt uenig i OECDs påstand. Norsk industri kan ikke overleve uten forskning. Vi har mange bedrifter som dokumenterer forskningens betydning, sier forskningssjef John Vigrestad i NI.

Gå til OECDs landrapport for Norge.
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her