Ökad satsning på forskningen och forskarna

28.08.2007
Det behövs mer finansiering för forskning och utveckling, såväl i Europa som i Norden. Det budskapet framkom tydligt på en internationell konferens om toppforskning 27 augusti i Åbo i Finland.
 Ökad satsning på forskningen och forskarna
Forskningssamarbete i Norden och världen
Forskning och innovation har historiskt sett alltid prioriterats högt i Norden - dessa områden har nu också fått en allt viktigare roll i det nordiska samarbetet. Det sade Nordiska ministerrådets generalsekreterare Halldór Ásgrímsson och hänvisade till de nordiska statsministrarna som i juni gav startskottet för en ambitiös satsning som ska stärka Nordens roll i globaliseringen.

-De nordiska länderna har en stark tradition av forskning och innovation, och länderna står högt på internationella rankinglistor då det gäller resultat på dessa områden, påminde Ásgrímsson.

-De möjligheter och utmaningar som globaliseringen medför har fått en allt större vikt. Att hantera globaliseringen handlar inte endast om att titta utåt och förstå förändringarna. Det handlar också om att titta inåt och förstå sin egen styrka och kompetens, poängterade Ásgrímsson.

Forskarkarriären nordiskt och globalt
-Europa håller på att hamna på efterkälken i förhållande till vad exempelvis USA och Japan satsar på forskning och utveckling, påminde professor Liselotte Höjgård från det europeiska samarbetsorganet för de medicinska forskningsråden, EMRC.

-Vi måste samtidigt bli bättre på att locka och även behålla unga toppförmågor i vår region, betonade i sin tur professor Fotis Kafatos, president för det europeiska forskningsrådet ERC.

På konferensen betonades även vikten av tvärvetenskapligt forskningssamarbete och satsningar på att förbättra förutsättningarna för kvinnliga forskare för att uppnå en bättre balans mellan könen.

De nordiska länderna har länge stått i förgrunden då det gäller satsningar på forskning och utveckling. Exempelvis berättade Finlands kulturminister Stefan Wallin om regeringens ambitiösa mål på dessa områden.

-Regeringens mål är att öka forskningens och utvecklingens andel av BNP till fyra procent, sade Wallin.

Toppkonferensen i Åbo 27-28 augusti arrangerades av Nordiska ministerrådet, undervisningsministeriet, NordForsk och Finlands Akademi i samarbete med ERC.


(Hel Salminen-Mankonen, Åbo universitet
Patrik Edman, kommunikationsrådgivare, NMR)
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her