Ökande forskningsresurser i Finland

18.03.2002
År 2000 satsade Finland 4,4 miljarder EUR (26,3 miljarder FIM) på FoU. Det var en ökning från föregående år med 10 procent. Tillväxten fortsatte under år 2001 då de samlade utgifterna beräknas till 5 miljarder EUR. Det framgår av siffror som nyligen redovisats av Statistikcentralen i Finland.
År 2000 satsade Finland 4,4 miljarder EUR (26,3 miljarder FIM) på FoU. Det var en ökning från föregående år med 10 procent. Tillväxten fortsatte under år 2001 då de samlade utgifterna beräknas till 5 miljarder EUR. Det framgår av siffror som nyligen redovisats av Statistikcentralen i Finland.

FoU-satsningen som procent av bruttonationalprodukten uppgick under 2000 till 3,4 procent och uppskattas under 2001 ha nått 3,6 procent. Som andel av BNP är det den nästa högsta siffran inom OECD-området efter Sverige. Näringslivets andel av FoU-utgifterna har stigit stadigt i Finland under det senaste decenniet. Under perioden 1991-2000 har den ökat från 57 till 71 procent. Av detta svarar elektronikindustrin för mer än hälften. Inom samma sektor har utgifterna för forskning och utveckling sexdubblats under det gångna decenniet.

Inom universitetssektorn uppgick FoU-utgifterna till 800 miljoner EUR, närmast oförändrat i förhållande till föregående år. Vid yrkeshögskolorna ökade forskningsutgifterna med 12 procent.

Mer information på finska Statistikcentralens hemsidor.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her