Økende forskningsinnsats i dansk næringsliv

29.06.2005
Dansk Center for Forskningsanalyse har beregnet dansk næringslivs forskningsinnsats til 25,6 milliarder DKK for 2003, en økning på 5 prosent i forhold til året før.
Sverige og Norge noterer begge nedgang i næringslivets forskningsinnsats i samme periode. Næringslivets forskning i Danmark utgjør nå 1,84 prosent av BNP, tilsvarende nivået i USA og Tyskland, mens andelene i Sverige og Finland er hhv 2,9 og 2,5 prosent. Statistikken kan lastes ned fra Dansk Center for Forskningsanalyse.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev
Facebook