Økende forskningsinnsats i dansk næringsliv

29.06.2005
Dansk Center for Forskningsanalyse har beregnet dansk næringslivs forskningsinnsats til 25,6 milliarder DKK for 2003, en økning på 5 prosent i forhold til året før.
Sverige og Norge noterer begge nedgang i næringslivets forskningsinnsats i samme periode. Næringslivets forskning i Danmark utgjør nå 1,84 prosent av BNP, tilsvarende nivået i USA og Tyskland, mens andelene i Sverige og Finland er hhv 2,9 og 2,5 prosent. Statistikken kan lastes ned fra Dansk Center for Forskningsanalyse.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her