Økende forskningsinnsats i dansk næringsliv

29.06.2005
Dansk Center for Forskningsanalyse har beregnet dansk næringslivs forskningsinnsats til 25,6 milliarder DKK for 2003, en økning på 5 prosent i forhold til året før.
Sverige og Norge noterer begge nedgang i næringslivets forskningsinnsats i samme periode. Næringslivets forskning i Danmark utgjør nå 1,84 prosent av BNP, tilsvarende nivået i USA og Tyskland, mens andelene i Sverige og Finland er hhv 2,9 og 2,5 prosent. Statistikken kan lastes ned fra Dansk Center for Forskningsanalyse.
Nyhetsbrev
Facebook