Økning i doktorgrader i Norge

21.11.2006
Nye tall viser at 497 personer tok doktorgraden i Norge første halvår 2006. Dette er en økning fra samme periode i fjor, som ble et nytt rekordår i antallet norske doktorgrader.
Det er nye tall fra forskningsinstuttet NIFU STEP som viser dette. De aller fleste disputasene foregikk ved universitetene, hele 96 prosent. Det er universitetet i Oslo som står for de fleste doktorgradene med hele 319 i 2005.

I første halvår i 2005 var humaniora og samfunnsvitenskap tema for hver fjerde doktorgrad, mens dette har økt til hver tredje første halvår i 2006. For medisin er det ingen endringer; dette området produserer en fjerdedel av doktorgradene, mens øvrige fagområder har hatt nedgang i antall disputaser sammenlignet med i fjor.

Kvinneandelen er på 39 prosent, og her er det ingen endring fra 2005.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her