Økning i doktorgrader i Norge

21.11.2006
Nye tall viser at 497 personer tok doktorgraden i Norge første halvår 2006. Dette er en økning fra samme periode i fjor, som ble et nytt rekordår i antallet norske doktorgrader.
Det er nye tall fra forskningsinstuttet NIFU STEP som viser dette. De aller fleste disputasene foregikk ved universitetene, hele 96 prosent. Det er universitetet i Oslo som står for de fleste doktorgradene med hele 319 i 2005.

I første halvår i 2005 var humaniora og samfunnsvitenskap tema for hver fjerde doktorgrad, mens dette har økt til hver tredje første halvår i 2006. For medisin er det ingen endringer; dette området produserer en fjerdedel av doktorgradene, mens øvrige fagområder har hatt nedgang i antall disputaser sammenlignet med i fjor.

Kvinneandelen er på 39 prosent, og her er det ingen endring fra 2005.
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her