Økt antall doktorgrader i Norge

10.01.2002
Stadig flere doktorgrader blir avlagt i Norge. Økningen de siste ti årene har vært på 55 prosent, viser tall fra NIFU.
Stadig flere doktorgrader blir avlagt i Norge. Økningen de siste ti årene har vært på 55 prosent, viser tall fra NIFU.

Det siste tiåret har det vært en vekst i avlagte doktorgrader fra 415 i 1991 til 645 i 2000. Også kvinneandelen går opp (25 prosent), men den ligger fortsatt på et lavt nivå innen tekniske fag. Tallene viser også at 3 av 4 doktorgradsstudenter fullfører.

Tall fra 1999 viser at universitets- og høgskolesektoren selv finansierer 33 prosent av stipendiatene, mens Forskningsrådet støtter 45 prosent. 22 prosent får støtte fra andre kilder.

NIFUs tall brukes i en statusrapport til Forskningsrådets hovedstyre.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her