Økt antall doktorgrader i Norge

10.01.2002
Stadig flere doktorgrader blir avlagt i Norge. Økningen de siste ti årene har vært på 55 prosent, viser tall fra NIFU.
Stadig flere doktorgrader blir avlagt i Norge. Økningen de siste ti årene har vært på 55 prosent, viser tall fra NIFU.

Det siste tiåret har det vært en vekst i avlagte doktorgrader fra 415 i 1991 til 645 i 2000. Også kvinneandelen går opp (25 prosent), men den ligger fortsatt på et lavt nivå innen tekniske fag. Tallene viser også at 3 av 4 doktorgradsstudenter fullfører.

Tall fra 1999 viser at universitets- og høgskolesektoren selv finansierer 33 prosent av stipendiatene, mens Forskningsrådet støtter 45 prosent. 22 prosent får støtte fra andre kilder.

NIFUs tall brukes i en statusrapport til Forskningsrådets hovedstyre.
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her