Økt nordisk samarbeid innen forskningsinfrastruktur?

03.04.2007
ESFRI-veikartet avdekker en rekke utfordringer med hensyn til prioriteringer, konstruksjonsinvesteringer og inndekking av operative kostnader. Nordisk samarbeid kan bidra til å møte disse utfordringene, og merverdien av slikt samarbeid bør undersøkes nærmere. Dette var konklusjonene fra NordForsks ESFRI-workshop den 26. og 27. mars.
Møtet, som ble holdt på Voksenåsen Kultur og Konferansehotell i Oslo, samlet nøkkelpersoner fra nordiske forskningsråd og forskningsmiljøer. Deltagerne diskuterte ESFRI -veikartet (European Strategy Forum on Research Infrastructure) som kartlegger Europas behov for forskningsinfrastruktur de neste 10-20 årene. Veikartet representerer en stor mulighet for forskningsmiljøene og deltagerne diskuterte de ulike strategiene i de individuelle nordiske landene med hensyn til finansiering av nasjonale, nordiske og internasjonale forskningsinfrastrukturer sett i forhold til ESFRI. Målet var å identifisere samarbeidsområder og initiativer av felles nordisk interesse, og som et første skritt i den retningen utarbeidet man en oversikt over de viktigste forskningsinfrastrukturene i nordisk sammenheng.

Det var enighet om at nordisk samarbeid kan skape merverdi innenfor mange av de planlagte ESFRI-prosjektene. Denne muligheten bør utredes nærmere, i første omgang ved å konsultere de nordiske deltagerne i disse prosjektene. Møtedeltagerne understreket at en slik øvelse også vil kunne fungere som en forberedelse til NordForsks utlysning av midler til infrastruktur, som vil bli lansert i løpet av våren 2007. Utlysningen fokuserer på felles bruk av nordisk infrastruktur og vil støtte maksimum 15 prosjekter med opptil 1 million NOK hver.

Presentasjoner:
ESFRI arbeidsgrupper:
• ESFRI WG Physical Sciences and Engineering – Lars Börjesson
• ESFRI WG Biological and Medical sciences – Taina Pihlajaniemi
• ESFRI WG Social Sciences and Humanities – Bjørn Henrichsen
• ESFRI WG Environment – Eeva Ikonen
• E-Infrastructure reflection group – Leif Laaksonen

Nasjonale infrastrukturstrategier:
• Sverige – Lars Börjesson
• Finland – Mirja Arajarvi
• Danmark – Hans Müller Pedersen
• Norge – Ole Henrik Ellestad
• Island – Edda Lilja Sveinsdottir

Fremragende eksempler på felles nordisk bruk av forskningsinfrastruktur:
• Nordisk Optisk Teleskop – Johannes Andersen
• Nordic eScience Strategy Committee – Juni Palmgren

Møtereferat

Deltakerliste
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her