Økt samisk representasjon i Norges Forskningsråd?

06.06.2002
Den norske regjeringen vil avvente omleggingen av Norges Forskningsråd før de tar stilling til eventuelt økt samisk representasjon i Forskningsrådets styrende organer, sier Norges utdannings- og forskningsminister, Kristin Clemet.
Den norske regjeringen vil avvente omleggingen av Norges Forskningsråd før de tar stilling til eventuelt økt samisk representasjon i Forskningsrådets styrende organer, sier Norges utdannings- og forskningsminister, Kristin Clemet.

Sametingspresident 1989-1997, professor dr. philos. Ole Henrik Magga, misliker at Stortingsmeldingen om samisk høyere utdanning og forskning, som ble lagt frem 31.05.02, ikke nevner økt samisk representasjon i Norges Forskningsråd. Utdannings- og forskningsministeren svarer med at Regjeringen avventer omorganiseringen av Forskningsrådet.

Stortingsmeldingen presiserer derimot at Universitetet i Tromsø får nasjonalt ansvar for urfolksrelatert utdanning, forskning og formidling. Samisk høgskole i Kautokeino får nasjonalt ansvar for samisk språk og doudji (kunsthåndverk), også på master- og doktorgradsnivå.

Rekruttering til samisk forskning vil bli styrket av stipender fra Norges Forskningsråd og av rekrutteringsstillinger på institusjonenes budsjetter. Forskningsrådets program for samisk forskning vil også bli styrket.

Les Stortingsmeldingen på Utdannings- og forskningsdepartementets hjemmesider:
Norsk
Samisk
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her