OL i geologi i Oslo

26.08.2008
Klimaforandringer, miljø og fremtidens energilagre toppet agendaen da den 33. internasjonale geologikongressen (IGC33) gikk av stabelen i Oslo 6.–14. august 2008. NordForsk sponset kongressdeltakelsen for 30 nordiske PhD-studenter og delte ut en nordisk poster-pris under konferansen.
 OL i geologi i Oslo
– NordForsk arbeider for å styrke samarbeidet mellom forskere i Norden, og gjennom å støtte unge forskere og studenter kan vi bidra til å skape nordiske forskningsmiljøer som både studentene og den nordiske geologiforskningen kan ha stor nytte av i fremtiden, sier Harry Zilliacus, seniorrådgiver i NordForsk.

Tre vinnere av NordForsks poster-konkuranse ble tildelt en pris på 25 000 norske kroner hver:
  • Evy Glørstad-Clark, Universitetet i Oslo
  • Jussi Pokki, Universitetet i Helsingfors
  • Kristian Vasskog, Universitetet i Bergen

IGC33 er verdens største arrangement innenfor sitt område. Kongressen arrangeres hvert fjerde år og regnes av mange som geologenes OL.

6000 forskere fra 113 land deltok på årets kongress i Oslo. Diskusjonene omfattet spørsmål om klimaforandringer, naturkatastrofer, medisinske utfordringer og fremtidens energikilder, med særlig fokus på betydningen disse utfordringene vil få for verdens befolkninger. Ekskursjoner til ulike mål i de nordiske landene ble organisert før, under og etter konferansen.

IGC33 2008 ble arrangert som et samarbeid mellom de nordiske landene og NordForsk og Nordisk ministerråd var blant sponsorene.
Nyhetsbrev
Facebook