Ollila ber Norden investere 635 millioner i energiforskning

21.06.2017
Jorma Ollila foreslår i en ny rapport å opprette et nordisk forsknings- og demonstrasjonsprogram på 635 millioner norske kroner og at det skal administreres av NordForsk, Nordisk Innovasjon og Nordisk energiforskning.
Ollila ber Norden investere 635 millioner i energiforskning

Tidligere administrerende direktør i Nokia, Jorma Ollila, har på vegne av Nordisk ministerråd utført en strategisk analyse av hvordan det nordiske energisamarbeidet kan utvikles de neste fem til ti årene. Rapporten, Nordisk energisamarbeid: Sterkt i dag – sterkere i morgen, ble lagt frem 20. juni og inneholder 14 forslag for å skape et tettere nordisk samarbeid innen energiområdet. I et av forslagene foreslår Ollila at det opprettes et forsknings- og demonstrasjonsprogram som omfatter offentlig-private partnerskap der deltakende foretak bidrar med finansiering til programmet.

Ollilas forslag sier at forskning og innovasjon knyttet til energiløsninger ikke bør begrenses av nasjonale grenser og ettersom størrelse i denne sammenheng betyr noe vil det være nødvendig å kombinere nordiske og nasjonale midler. Han legger til at det nasjonale bidraget kan være forankret i nasjonale forskningsprogrammer for å sikre en kobling mellom nordisk og nasjonalt nivå og at NordForsk, Nordisk Innovasjon og Nordisk energiforskning vil være “instrumentene” for å sikre dette.

I arbeidet med å utarbeide rapporten møtte Jorma Ollila rundt hundre politikere og representanter for energisektoren, offentlige og private, både i Norden og i Europa.

Les mer om rapporten og de andre forslagene for et tettere nordisk energisamarbeid.

Last ned rapporten

Tekst: Tor Martin Nilsen

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her