Ollila ber Norden investere 635 millioner i energiforskning

21.06.2017
Jorma Ollila foreslår i en ny rapport å opprette et nordisk forsknings- og demonstrasjonsprogram på 635 millioner norske kroner og at det skal administreres av NordForsk, Nordisk Innovasjon og Nordisk energiforskning.
Ollila ber Norden investere 635 millioner i energiforskning

Tidligere administrerende direktør i Nokia, Jorma Ollila, har på vegne av Nordisk ministerråd utført en strategisk analyse av hvordan det nordiske energisamarbeidet kan utvikles de neste fem til ti årene. Rapporten, Nordisk energisamarbeid: Sterkt i dag – sterkere i morgen, ble lagt frem 20. juni og inneholder 14 forslag for å skape et tettere nordisk samarbeid innen energiområdet. I et av forslagene foreslår Ollila at det opprettes et forsknings- og demonstrasjonsprogram som omfatter offentlig-private partnerskap der deltakende foretak bidrar med finansiering til programmet.

Ollilas forslag sier at forskning og innovasjon knyttet til energiløsninger ikke bør begrenses av nasjonale grenser og ettersom størrelse i denne sammenheng betyr noe vil det være nødvendig å kombinere nordiske og nasjonale midler. Han legger til at det nasjonale bidraget kan være forankret i nasjonale forskningsprogrammer for å sikre en kobling mellom nordisk og nasjonalt nivå og at NordForsk, Nordisk Innovasjon og Nordisk energiforskning vil være “instrumentene” for å sikre dette.

I arbeidet med å utarbeide rapporten møtte Jorma Ollila rundt hundre politikere og representanter for energisektoren, offentlige og private, både i Norden og i Europa.

Les mer om rapporten og de andre forslagene for et tettere nordisk energisamarbeid.

Last ned rapporten

Tekst: Tor Martin Nilsen

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her