Om nettverk for kunnskap og industri

22.04.2004
-Så lenge vi kunne støtte oss til tanken om at investeringer i forskning fører til teknisk utvikling, som i sin tur gir økonomisk vekst, var spørsmålet om hvordan man skaper industriell dynamikk lettere å håndtere, skriver docent i foretaksøkonomi Alexandra Waluszewski i avisen Axess.
Vi ser idag økede forsøk på å skape relasjoner mellom de verdener som "produserer kunnskap" og de som "produserer produkter". Man har trodd at oppskriften var å lokalisere en akademisk institusjon til en region for at foretakene skulle blomstre. Idag vet vi at spørsmålet er mer komplekst, skriver Waluszewski. Forskning viser at produksjon av kunnskap ikke automatisk fører til økonomisk tilvekst. Kunnskapen må komme ut av isolasjonen og kobles sammen med enheter som kan tenkes å utnytte den.

Les mer på Axess.


Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her