Om resultatbasert finansiering av forskning og høyere utdanning

20.02.2008
Hovedmålsetningene med resultatbasert finansiering av forskning og høyere utdanning er effektivitet, ansvarliggjøring og kvalitet. En fersk rapport undersøker forholdet mellom staten og institusjonene gjennom å se på den statlige finansierings-politikken i fem land som har introdusert resultatbasert finansiering. Blant disse landene er Finland og Danmark.
 Om resultatbasert finansiering av forskning og høyere utdanning
Rapporten “The politics of steering by numbers : Debating performance-based funding in Europe” er støttet av det norske Kunnskapsdepartementet og er utarbeidet av NIFU STEP.

NordForsk presenterer tema og noen sentrale spørsmål fra rapporten, og tilgjengeliggjør hele publikasjonen for nedlasting.

[”The politics of steering by numbers”] beskriver allokeringsmekanismene for finansiering fra staten til høyere utdanningsinstitusjoner. Dette er ikke kun teknikaliteter – disse mekanismene er sentrale instrumenter som skal bidra til å realisere målsetningene for forsknings- og utdanningspolitikken. [Rapporten] diskuterer ulike forhold knyttet til målene om forbedret effektivitet, ansvarliggjøring og kvalitet.

[Rapporten] behandler spørsmålene: Hvordan foregår allokeringen av offentlige midler fra staten til høyere utdanningsinstitusjoner? Hva er hovedformålet med en endret finansieringspolitikk? Hvilke vanskeligheter og fallgruver støter man på i implementeringsprosessen?

Last ned rapporten her.

Last ned rapporten “The politics of steering by numbers : Debating performance-based funding in Europe” (engelsk).
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her