Ønske om enklere forskerutdanning i Bergen

12.11.2002
Fire års normert doktorgrad, avskaffelse av én prøveforelesning, redusert omfang på avhandlingen og mer veiledning: Kollegiet ved Universitetet i Bergen ønsker økt kvalitet og effektivitet i forskerutdanningen.
Fire års normert doktorgrad, avskaffelse av én prøveforelesning, redusert omfang på avhandlingen og mer veiledning: Kollegiet ved Universitetet i Bergen ønsker økt kvalitet og effektivitet i forskerutdanningen.

Opprettelsen av organisert forskerutdanning på 80-tallet og tidlig på 90-tallet har var viktige reformer for norske universiteter og vitenskapelige høgskoler. De organiserte programmene skulle styrke kvalitet, effektivitet og kapasitet i forskerutdanningen, og i dag fullfører flere studenter enn noensinne denne utdanningen.

Likevel ønsker man enda bedre gjennomstrømning og fortsatt et internasjonalt kvalitetsnivå. Evalueringer viser at Norge utdanner færre doktorander enn i de andre nordiske land, at kandidatene er for gamle og at for mange slutter underveis.

Kollegiet ved Universitetet i Bergen foreslår en økning av tidsrammen til fire år, mot de tre årene normert tid man kan bruke på doktorgraden i dag. Jarle Rønhovd, som behandler saken for kollegiet, mener også at en øvre aldersgrense for opptak til organisert forskerutdanning bør innføres, og at denne bør ligge rundt 33 år. Han forventer imidlertid en viss debatt rundt dette punktet.

Kollegiet ved Universitetet i Bergen vil at forskerutdanningen skal være sentral i internasjonaliseringen av institusjonen. Som en følge av dette vil de også at avhandlingene skal skrives på et av de store internasjonale språkene.

Universitetet i Bergen vil opprette et kurstilbud for veiledere på hovedfags- og doktorgradsnivå, i første omgang frivillig. Disputasen kan også forenkles, men prøveforelesningen over oppgitt emne bør beholdes.

Les mer på Universitetet i Bergens hjemmesider.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her