Ønsker flere kliniske studier i Norden

Ønsker flere kliniske studier i Norden

26.04.2016
Bent Høie og Juha Rehula, helseministrene i Norge og Finland, sendte i forrige uke et brev til de nordiske helseministrene der de tar initiativ til en felles nordisk innsats for et tettere samarbeid innen helseforskning for å få opp antall kliniske studier i Norden.

Dagens Medisin melder at bakgrunnen for forslaget er en felles bekymring over nedgangen i antall kliniske studier i Norden de siste årene.

– Hensikten er å få til et sterkere samarbeid mellom landene for å få flere kliniske studier i Norden. Vi har mange gode forutsetninger i Norden for å føre kliniske studier, som helseregistre, databaser og biobanker – men utfordringen er at hvert land har for lite pasientgrunnlag. Hvis vi går sammen har vi den rette størrelsen, sier helseminister Bent Høie til Dagens Medisin.

Brevet viser til Nordic Trial Alliance, et pilotprosjekt finansiert av NordForsk og Nordisk ministerråd med med mål om å øke antallet kliniske studier i Norden, og deres arbeidsgruppe, the Ethical Review Process for Clinical Trials in the Nordic Countries. Arbeidsgruppen konkluderte med at de eksisterende likhetene innen dette arbeidet i Norden kan utnyttes positivt i tettere samarbeid.

I brevet inviterer Finland alle de nordiske helseministrene til en todagers konferanse i august, der nordisk samarbeid innen helseforskning blir tema.

– Dette blir oppstarten på et arbeid jeg har tenkt å ta videre når Norge overtar lederskapet i Nordisk ministerråd fra årsskiftet. Dette blir ett av de prioriterte områdene for oss i formannskapsperioden i rådet, sier Høie til avisen. 

Høies intervju med NordForsk

Under et intervju med NordForsk høsten 2014 delte Bent Høie sine tanker om et sterkere nordisk forskningssamarbeid innen helsesektoren. Høie trakk da spesielt frem klinisk og registerbasert forskning som områder med stort potensial.

- Det er viktig å sikre god finansiering av forskning, men også at vi politikere som hovedregel holder en armlengdes avstand til hvilke forskningsprosjekt midlene går til. Dette gjelder også på nordisk nivå. Likevel må jeg si at nedgangen av kliniske studier i Norden er en utfordring og noe vi tar alvorlig. Det er viktig at vi snur denne trenden ettersom flere studier vil gagne alle nordiske pasienter, med raskere tilgang til nye medisiner og behandlinger. Vi må se på hvordan vi kan samarbeide bedre innen dette feltet, og det er derfor viktig at de nordiske landene støtter opp rundt Nordic Trial Alliance, forklarte Høie den gang til NordForsk. 

Les hele intervjuet med Bent Høie i NordForsk Magasin 2014

Last ned NTAs rapport - the Ethical Review Process for Clinical Trials in the Nordic Countries

Les hele saken fra Dagens Medisin

Tekst: Tor Martin Nilsen

Foto av Bent Høie: Terje Heiestad

 

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her