Open Access i Norden – hvor langt er vi nået?

Open Access i Norden – hvor langt er vi nået?

22.08.2016
En ny NordForsk-rapport gør status over fri adgang til forskningsdata i Norden, EU og globalt. Finland har iværksat et storstilet og ambitiøst Open Science-initiativ, og også i de andre nordiske lande er der diskussioner og aktiviteter på området. Selvom de nordiske lande gik tidligt i gang med diskussioner om open access, er der stadig lang vej, til der findes etablerede politikker og operationelle initiativer overalt i Norden.

Fredag overleverede NordForsk rapporten Open Access to Research Data – Status, Issues and Outlook til Nordisk Ministerråd. Rapporten er udarbejdet på vegne af Nordisk Ministerråd, som har ønsket sig en oversigt over open access-udviklingen i de nordiske lande.

”De nordiske lande var tidligt ude med at diskutere genanvendelse af forskningsresultater generelt, herunder fri adgang til forskningsdata,” fortæller professor i scientific computing Sverker Holmgren, som har udarbejdet rapporten for NordForsk. ”Men det er meget forskelligt, hvordan landene efterfølgende har grebet det an. Mens Finland har gjort en stor indsats, er andre af de nordiske lande nu havnet bagefter nogle af de globalt førende lande som USA og Storbritannien.”

Finland i front

Finland har som erklæret mål at være et af de førende lande på open science-området allerede i 2017. Allerede i 2013 havde det finske National Research Data Initiative (TTA) udviklet en centraliseret forskningsinfrastruktur, og i 2014 lancerede det finske kultur- og uddannelsesministerium et Open Science and Research Roadmap med klart definerede mål for området. Det finske formandsskab for Nordisk Ministerråd kommer desuden til at organisere en konference med fokus på Open Science i efteråret, hvor rapporten fra NordForsk kommer til at indgå som et centralt dokument.

”Vi kan se af det finske eksempel, at kan lade sig gøre at komme meget langt på kort tid, hvis man har et klart lederskab, kan afsætte tilstrækkeligt med ressourcer og engagere de centrale aktører, så man arbejder sammen mod et fælles mål,” siger Sverker Holmgren.

Nordiske muligheder

De nordiske lande er små aktører i et internationalt perspektiv, og ressourcerne til at arbejde med open access er begrænsede. Derfor fremhæver Sverker Holmgren potentialet i, at de nordiske lande i højere grad udveksler erfaringer og deler information på området. Det kan ske på mange niveauer og inkludere både politikere, forskningsråd, forskningsinstitutioner og datainfrastrukturudbydere. Nordiske open access-politikker og guidelines, der er afstemt i forhold til hinanden, vil potentielt kunne give nordiske forskningssatsninger større synlighed og effekt på internationalt niveau.

Endelig er det en mulighed at søsætte pilotforsøg med open access og open science i nordisk regi. NordForsks bestyrelse har efter udarbejdelsen af rapporten givet grønt lys for, at NordForsk arbejder henimod at etablere et nordisk pilotprogram, hvor open science tænkes ind i alle faser, fra start til slut.

Hent Open Access to Research Data – Status, Issues and Outlook.

Tekst: Anne Munk Christiansen

Foto: Eivind Sætre

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her