Mange deltok i diskusjoner om Open Innovation

Cynthia McIntyre fra Council on Competitiveness i USA deltok i en av flere rundbordsdiskusjoner på NordForsks ESOF-seminar om Open Innovation.

Mange deltok i diskusjoner om Open Innovation

13.07.2012
“Hva er kriteriene for vellykket Open Innovation?” Spørsmålet ble ivrig diskutert av foredragsholdere såvel som besøkende på ESOF, da NordForsk bragte sammen fagpersoner fra mange samfunnsområder på et seminar som inngikk i science-2-business programmet.

Diskusjonene ble ledet av forskningsjournalisten Quentin Cooper fra BBC. Han spurte hva åpen innovasjon egentlig betyr.

En av foredragsholderne som kom med eksempler på vellykkede “open innovation”-prosjekter var Rick Wielens fra Nine Sigma Europe. Han fortalte at en stadig større andel av forskning og utvikling totalt skjer i mindre selskaper.

Cynthia McIntyre fra Council of Competitiveness, en uavhengig medlemsorganisasjon med base I Washington DC, delte noen av erfaringene fra deres high performance computing initiative, som blant annet resulterte i vellykket offentlig-privat parnerskap.

Michael E. Goodsite (Aarhus Universitet) og Björn-Ola Linnér (University of Oxford og Linköpings Universitet) fortalte om hvordan NordForsk har ført sammen forskere og forsikringsselskaper I et Nordic Centre of Excellence prosjekt, NORDSTAR, som ser på fremtidens utfordringer med endrede vær- og klimaforhold.

Inspirert av innledningene og Quentin Coopers entusiasme var det mange av tilhørerne som kastet seg inn i rundbordsdiskusjonene. Det kom mange interessante ytringer og innspill om hva som skal til for å lykkes med Open Innovation.(Tekst. Dag Inge Danielsen    Foto:  Terje Heiestad)

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her