Oppdatert digital utgave av Legislation on biotechnology in the Nordic countries

Oppdatert digital utgave av Legislation on biotechnology in the Nordic countries

04.12.2018
Nordisk komité for bioetikk og NordForsk lanserer femte utgave av Legislation on biotechnology in the Nordic countries. Rapporten gir en oppdatert oversikt over de nordiske landenes lovgivning innen en rekke områder, deriblant assistert befruktning, biobanker, kloning og embryoforskning.

Rapporten kom ut for første gang i 2014 og har siden den gang vært etterspurt blant forskere og jurister i både Norden og ellers i Europa.

En av komitéens oppgaver er å følge utviklingen av lovgivningen innenfor bioteknologi i Norden, og ettersom det fort skjer endringer innen bioetikk, mener komiteen og NordForsk at det er viktig å komme med årlige utgaver, blant annet for å øke kunnskapen om de ulike bioetiske rammeverk i Norden.

Last ned 2018-utgaven av Legislation on biotechnology in the Nordic countries

Om Nordisk komité for bioetikk

Ble grunnlagt i 1989 for å fremme nordisk samarbeid og informasjonsutveksling innenfor bioetikk mellom forskere, parlamentarikere, opinionsdannere og offentlig ansatte. Komitéen har to medlemmer fra hvert av de nordiske landene og medlemmene utnevnes for tre år om gangen av NordForsks styre basert på nasjonale nominasjoner. Komitéen velger selv sin leder og vervet roterer årlig mellom landene. Nordisk komité for bioetikk har siden 2014 vært en del av NordForsks virksomhet.

Tekst: Tor Martin Nilsen 

Marianne Aastebøl Minge - Leder for operativ virksomhet
Kontaktperson Marianne Aastebøl Minge
Leder for operativ virksomhet
Work +47 936 02 527
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her