-Opprett ett nordisk forskningsråd!

03.10.2005
– Legg ned de nasjonale forskningsrådene, og la alle pengene gå til et felles nordisk forskningsråd, foreslår Bo Samuelsson. Han leder ScanBalt, som er Europas første metanettverk innenfor biomedisinsk forskning og utvikling, støttet av NordForsk, Nordisk Innovations Center og EU.
– Ingen våre nettverk er store nok hver for seg til å hevde seg globalt. Vi er ikke så mange her i nord. Mens europeerne i 1950 utgjorde 25 prosent av verdens befolkning, vil andelen ventelig synke til 7 prosent i 2050. Sveriges befolkning vil utgjøre én promille. Vi er derfor avhengige av å oppnå en ”kritisk masse” for å bli synlige i verden, noe som kun kan skje gjennom å samarbeide regionalt, sier Samuelsson.
– I Norden har vi en gammel kultur for å samarbeide, ikke minst mellom Norge og Sverige, som vi kan dra nytte av i ScanBalt.

Samuelsson mener forskningsrådene i Norden har ikke vært særlig interessert i ScanBalt-samarbeidet til nå. ScanBalt-nettverkene støttes økonomisk av NordForsk, Nordisk innovationscenter og EU, men Samuelsson ber om mer penger for å få fart i det regionale samarbeidet.
-Særlig viktig er det å styrke infrastrukturen i regionen. Dessuten er ingen av de nordiske landene store nok til å greie å få til en bra fordeling av pengene til forskning. Etter mitt syn ville det ha vært best om de nasjonale forskningsrådene ble lagt ned, og alle pengene gikk til et felles nordisk forskningsråd, provoserer Samuelsson.

3.-4. november i år arrangerer ScanBalt i samarbeid med Medcoast det fjerde ScanBalt Forum, på Rikshospitalet i Oslo. Her skal erfaringene fra mer enn tre år med nettverkssamarbeid i ScanBalt gjennomgås.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her