Øresundsregionen organiserer internasjonal konferanse om forskningsformidling

08.11.2007
Øresundsregionen, ved universitetene i Malmø, Lund og København, er vertskap for konferansen PCST-10 (Public Communication of Science and Technology) 25.-27. juni 2008.
Konferansen samler forskere, vitenskapsjournalister, forskningssentre og museumsansatte, redaktører og forleggere og andre aktører innen vitenskapelig formmidling fra hele verden.

Målsetningen til organisatørene av PCST-10 er å skape og legge til rette for et arrangement som riomme rulike formater og et tankesett som krever aktiv deltagelse fra konferansedeltagerne, og som også er egnet til å provosere.

Utfordringen for forskningsformidlere er å utvikle nye fora, møteplasser og formater for formidling av vitenskap og forskning – en utfordring som vil gjenspeiles i koferansestrukturen under PCST-10 i juni 2008.

Les mer om PCST-konferansen.
Nyhetsbrev
Facebook