Øresundsregionen organiserer internasjonal konferanse om forskningsformidling

08.11.2007
Øresundsregionen, ved universitetene i Malmø, Lund og København, er vertskap for konferansen PCST-10 (Public Communication of Science and Technology) 25.-27. juni 2008.
 Øresundsregionen organiserer internasjonal konferanse om forskningsformidling
Konferansen samler forskere, vitenskapsjournalister, forskningssentre og museumsansatte, redaktører og forleggere og andre aktører innen vitenskapelig formmidling fra hele verden.

Målsetningen til organisatørene av PCST-10 er å skape og legge til rette for et arrangement som riomme rulike formater og et tankesett som krever aktiv deltagelse fra konferansedeltagerne, og som også er egnet til å provosere.

Utfordringen for forskningsformidlere er å utvikle nye fora, møteplasser og formater for formidling av vitenskap og forskning – en utfordring som vil gjenspeiles i koferansestrukturen under PCST-10 i juni 2008.

Les mer om PCST-konferansen.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her