Östros tror på samordning

31.10.2003
I sin omtale av hvitboken om Norden som globalt ledende forskningsregion sa Sveriges utdannings- og forskningsminister Thomas Östros til Nordisk Råd at han har tro på Nordens fremtid som ledende forskningsregion, men at konkurransen fra land som USA, Japan og Kina er hard.
Foto: Nordisk Ministerråd
I sin omtale av hvitboken om Norden som globalt ledende forskningsregion sa Sveriges utdannings- og forskningsminister Thomas Östros til Nordisk Råd at han har tro på Nordens fremtid som ledende forskningsregion, men at konkurransen fra land som USA, Japan og Kina er hard.

Östros understreket behovet for samarbeid i Norden for å oppnå kritisk masse, særlig på områder hvor de nasjonale forskermiljøene er små i Norden. Han nevnte forskerskoler og spissforskningssentre som midler til å heve kvaliteten i Nordisk forskning. Östros ønsker også større beløp til nordisk forskningssamarbeid, og nevnte 500-600 millioner DKK som et aktuelt beløp ved bedre samordning av ressursene.

-Et intensivt nordisk forskningssamarbeid med høy kvalitet og stor innflytelse fra forskerne kommer til å bidra til stor fremgang for nordisk forskning internasjonalt, og kommer også til å forsterke de nordiske landenes rolle som ledende forskningsnasjoner, sa Östros.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her