Over 400 millioner SEK til forskning på bærekraftig utvikling

24.11.2005
Formas, det svenske forskningsrådet for miljø, arealnæringer og samfunnsplanlegging, bevilger 409 millioner SEK til forskning for bærekraftig utvikling.
Den største andelen av midlene – 317 millioner SEK – fordeles på 200 prosjekt som spenner fra myggens luktverden til hester i den fysiske samfunnsplanleggingen.

Dessuten går sju millioner SEK til doktorstipender, ti til forskning på marint miljø, 59 millioner til tverrfaglige prosjekter, 14 til byggforskning og to millioner til NKJ, Nordisk Kontaktorgan for Jordbruksforskning.

Se oversikt over prosjektene hos Formas

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her