Parallelle tendenser i nordisk universitetspolitikk

07.03.2008
Universitetsfusjoner og etablering av eliteuniversiteter diskuteres og utredes over hele Norden. Danmark hadde sin universitetsreform for noen år tilbake; og på et seminar i Stockholm i februar i år diskuterte representanter fra Norge, Finland og Sverige de pågående prosessene i sine land, i lys av utfordringer knyttet til globalisering og næringsutvikling.
 Parallelle tendenser i nordisk universitetspolitikk
”Lagom lika”
De nordiske landene er ”lagom lika och lagom olika” til at de kan gjøre sammenlikninger og ha fruktbare samtaler på tvers av landegrensene, mente Vetenskapsrådets styreleder Björn von Sydow, som var seminarets moderator. Seminaret ble arrangert av Norden i Fokus og Sveriges universitets- och högskoleförund (SUHF).

Norge: ”Små enheter skaper store problemer”
Det mente Peter Maasen, professor i høyere utdanningspolitikk ved Universitetet i Oslo og medlem i Stjernø-utvalget som presenterte sine anbefalinger for det norske universitetssystemet 22. januar i år (www.stjernoe.no). Problemene han refererer til, knytter seg til studentgjennomstrømning og effektivitet.

Utvalget foreslår en reduksjon fra 38 til 8-10 institusjoner på universitets/ høyskolenivå i Norge. ”Den internasjonale konkurransen øker. Flere land i Europa bygger eliteuniversiteter, og konsentrerer ressursene mot enkelte, større universiteter,” sa Maasen.

Finland: Innvoasjonsuniversitet
Ett av disse landene er Finland. I Helsinki skal et nytt Innovasjonsuniversitet etableres når tre av dagens høyskoler blir slått sammen, og det er forventet at det nye universitetet skal bli et universitet i verdensklasse.

Krista Varantola fra Tampere universitet fortalte for øvrig at rektorer og styrer ved finske universiteter trolig vil få mer selvstendige roller og større råderett over de økonomiske ressursene når en ny finsk universitetslov trer i kraft i 2010.

Finland har i dag 20 universiteter og 29 yrkeshøyskoler, og diskusjonene omkring sammenslåinger, nettverk og samarbeid mellom enhetene er høyaktuelle også her.

Sverige: Sameksistens nødvendig
– Vi har for mange utdanninger som er spredt over for mange læresteder, derfor er det nødvendig med sterkere sameksistens, mente Jöran Bexell. Bexell er rektor ved Lunds universitet og styreleder i SUHF.

Sameksistens handler ikke bare om fusjoner, men også om nettverk, konsortier og samarbeid mellom universiteter. – Vi må slev ta beslutninger om nødvendige reformer, ellers vil noen andre gjøre det for oss, sa universitetsrektoren.


(Kilde: Universtitetsläraren 3/2008)
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her