PhD-kurs ”Today’s research training – tomorrow’s scientific quality”

01.12.2004
NorFA anordnar för femte gången en PhD-kurs i vetenskapsteori, vetenskapsfilosofi och etik, samt vetenskaplig kommunikation och projektledning.
Kursen hålls den 3 – 10 juni 2005, i närheten av Pärnu i Estland. Avsikten med kursen är att samla forskarstuderande från olika vetenskapsområden och från hela regionen Norden, Baltikum och Nordvästryssland. Kursen strävar efter att ge deltagarna, omkring 40 forskarstuderande från alla länder i regionen, en god grund för den egna forskarutbildningen, och samtidigt en förståelse för de olika kulturerna och en plattform för framtida samarbete. Kursen hålls på engelska.

Anmälan görs på NorFAs webbsida i månadsskiftet januari-februari. NorFA byter namn till NordForsk den 1 januari 2005, och får då en ny webbadress: www.nordforsk.org. Information om denna förändring kommer också att finnas på NorFAs gamla webbadress.

Last ned invitasjon her
Nyhetsbrev
Facebook