Polaråret avsluttes i Norge

28.09.2007
Norge skal være vertskap når det største internasjonale forskningssamarbeidet på 50 år, Det internasjonale polaråret, avsluttes. Flere tusen polarforskere vil delta på avslutningskonferansen i Oslo i juni 2010.
 Polaråret avsluttes i Norge
Målsetning om videre samarbeid
"De faglige ambisjonene for konferansen er høye", sier Kunnskapsminister Øystein Djupedal. "Den skal oppsummere de mange internasjonale polarprosjektene og har som målsetning å videreføre det internasjonale forskningssamarbeidet."

Polaråret
I løpet av to sommersesonger skal Polaråret samle inn store mengder data fra Arktis og Antarktis. Mer enn 50 000 teknikere og forskere fra 60 land deltar i programmet. Hovedtemaene for polaråret omhandler forklaringer og konsekvenser av klimaendringer.

Det er Det internasjonale polarårets overordnede styringsorgan, Joint Committee, som har valgt Norge til å være vertskap for sluttkonferansen.

(www.regjeringen.no)
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her