Polaråret avsluttes i Norge

28.09.2007
Norge skal være vertskap når det største internasjonale forskningssamarbeidet på 50 år, Det internasjonale polaråret, avsluttes. Flere tusen polarforskere vil delta på avslutningskonferansen i Oslo i juni 2010.
 Polaråret avsluttes i Norge
Målsetning om videre samarbeid
"De faglige ambisjonene for konferansen er høye", sier Kunnskapsminister Øystein Djupedal. "Den skal oppsummere de mange internasjonale polarprosjektene og har som målsetning å videreføre det internasjonale forskningssamarbeidet."

Polaråret
I løpet av to sommersesonger skal Polaråret samle inn store mengder data fra Arktis og Antarktis. Mer enn 50 000 teknikere og forskere fra 60 land deltar i programmet. Hovedtemaene for polaråret omhandler forklaringer og konsekvenser av klimaendringer.

Det er Det internasjonale polarårets overordnede styringsorgan, Joint Committee, som har valgt Norge til å være vertskap for sluttkonferansen.

(www.regjeringen.no)
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her