Politisk krav om sterkere nordisk forskningssamarbeid

05.06.2007
Styrk forskningsmiljøene i Norden. Sånn lyder oppfordringen fra midtengruppen i Nordisk Råd. -Vi kommer ikke utenom å styrke det nordiske forskningssamarbeidet enda mer. Det vil gavne de enkelte forskningsmiljøene og fremfor alt gjøre forskningen i Norden mye sterkere i den globale konkurransen, sier presidenten i Nordisk Råd, Dagfinn Høybråten.
Parlamentarikerne i midtengruppen legger særlig vekt på behovet for å harmonisere arbeidet i forskningsrådene i de enkelte landene, og for en åpning av de nasjonale forskningsprogrammene. Dagfinn Høybråten, medlem i midtengruppen, sier i forbindelse med forslaget:

-Hvis vi skal fremtidssikre den nordiske velferdsmodellen er vi nødt til å sørge for at innovasjon, utdanning og forskning får de aller beste vilkår. Vi er blant annet avhengig av et mobilt og dynamisk forskningsmiljø. Derfor skal det være både enkelt og attraktivt for forskere fra andre nordiske land å arbeide og forske i de nordiske landene, sier Dagfinn Høybråten og tilføyer: -Vi håper at forslaget kan være med til å skape nye, spennende forskningsprosjekter og, ikke minst, sikre at nordisk forskning holder et høyt internasjonalt nivå.

Kilde: Nordisk Råd www.norden.org
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her