Ny felles utlysning underveis innenfor utdanningsforskning

29.06.2016
NordForsk og The Netherlands Initiative for Educational Research (NRO) planlegger en felles utlysning for inkluderende utdanning på tvers av grenser. Utlysningen planlegges publisert i desember 2016 med søknadsfrist i april 2017.
Norges forsksningsråd, Finlands Akademi, The Icelandic Ministry of Education, Vetenskapsrådet, The Netherlands Initiative for Education Research (NRO) og NordForsk skal sammen lyse ut midler for å styrke forskningssamarbeid på utdanningsfeltet. Om lag 2,25 millioner Euro skal deles mellom opptil tre prosjekter, med varighet på tre år.
Nyhetsbrev
Facebook