Prelansering innenfor Toppforskningsinitiativet – "Klimaendringenes vekselvirkning med kryosfæren"

04.09.2009
I slutten av oktober 2009 utlyser Toppforskningsinitiativet (TFI) midler til "Nordic Centres of Excellence" innenfor delprogrammet "Klimaendringenes vekselvirkning med kryosfæren".
 Prelansering innenfor Toppforskningsinitiativet – "Klimaendringenes vekselvirkning med kryosfæren"
"Nordic Centres of Excellence" (NCoE) benyttes for å fremme forskning av svært høy vitenskapelig kvalitet. Ved å sikre en effektiv og fleksibel bruk av nordiske ressurser skapes kritisk masse og merverdi innenfor dette forskningsområdet.

Utlysningen vil invitere til søknader om "Nordic Centres of Excellence" innenfor vitenskapelige observasjoner, analyser og modellering av kryosfære-klima-vekselvirkninger. Fokusområdene er de nordiske og arktiske regioner.

Toppforskningsinitiativet regner med å finansiere opptil tre sentre innenfor dette delprogrammet, som har et budsjett på om lag 100 MNOK over fem år. Sentrene må involvere samarbeid mellom minimum tre nordiske land.

Forventet tidsfrist for søknader er slutten av januar 2010. For mer informasjon, besøk Toppforskningsinitiativets nettside på www.toppforskningsinitiativet.org


For mer informasjon, kontakt:
Michael Andersson, Seniorrådgiver
E-mail: michael.andersson@nordforsk.org
Phone: +47 941 68 547

Simone Heinz, Seniorrådgiver
E-mail: simone.heinz@nordforsk.org
Phone: +47 908 45 382Toppforskningsinitiativet for klima, miljø og energi (TFI) er den største felles-nordiske satsingen på forskning og innovasjon noen gang. Initiativet er et nordisk bidrag til å løse den globale klimakrisen, samt fremme forskning og innovasjonen i den nordiske regionen.
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her