Prelansering innenfor Toppforskningsinitiativet: ”Integrering av storskala vindkraft”

05.10.2009
15. oktober 2009 utlyser Toppforskningsinitiativet (TFI) midler til brukerstyrte forskningsprosjekter innenfor delprogrammet ”Integrering av storskala vindkraft”.
 Prelansering innenfor Toppforskningsinitiativet: ”Integrering av storskala vindkraft”
Utvikling, tilpasning og spredning av kunnskap kan skje på en effektiv og virkningsfull måte når brukere og produsenter av ny teknologi og nye systemer samarbeider. Derfor kan nordiske forskningsprosjekter som har en sterk brukerinvolvering i utvikling og spredning av kunnskap gjennom hele prosjektet bli tildelt støtte.

Den aktuelle utlysningen fokuserer på områdene: nett, kraft og energi, energimarkedet, drift og vedlikehold, samt vindkraft i kaldt klima og offshore.

Delprogrammets budsjett er på 30 MNOK over fem år. Prosjekter kan få opptil 60% støtte fra Toppforskningsinitiativet, og alle prosjekter må ha minimum 40% egen eller ekstern finansiering.

Prosjektdeltakelse fra industri er ønskelig.

Prosjekter må inkludere representanter fra tre eller flere nordiske land (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige).

Søknadsfrist er 15. desember 2009, og prosjektene starter sommeren 2010.

For mer informasjon, besøk Toppforskningsinitiativets nettside på www.norden.org/toppforskningsinitiativet

For mer informasjon, kontakt:

Lise Jørstad
Nordisk Energiforskning
lj@nordicenergy.net
Tel.:+47 9243 58 88

Ina Jakobsen
Nordisk Energiforskning
ij@nordicenergy.net
Tel.: +47 4110 60 63
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her