Prelansering innenfor Toppforskningsinitiativet

02.07.2009
Toppforskningsinitiativet (TFI) utlyser nordiske nettverk innenfor delprogrammet ”Effektstudier og tilpasning til klimaendringer” i august 2009.
 Prelansering innenfor Toppforskningsinitiativet
TFI er den største felles-nordiske satsingen på forskning og innovasjon noen gang. I tillegg til å være et nordisk bidrag til å løse den globale klimakrisen skal initiativet fremme forskning og innovasjon i Norden som region.

Målsetninger for delprogrammet ”Effektstudier og tilpasning til klimaendringer” er å gi mer kunnskap om effektene av klimaendringer, om samfunnets behov for tilpasninger og de mulighetene som enkelte effekter av klimaendringer kan tilføre den nordiske regionen.

Et nordisk nettverk bringer framstående forskermiljøer fra minst tre nordiske land sammen for å styrke og øke kvaliteten i forskningen og forskeropplæringen på nordisk, europeisk og internasjonalt nivå. Det oppfordres til interdisiplinære søknader. Deltakere fra industri, politikkutforming og samfunnsutvikling bør inkluderes i nordiske nettverk der dette er relevant.

Toppforskningsinitiativet skal finansiere 10 nordiske nettverk innenfor delprogrammet. Hvert nettverk har mulighet til å motta opptil NOK 300.000 pr år for inntil tre år. Midlene skal dekke direkte kostnader til ulike former for samarbeid (som workshops, konferanser, seminarer og forskerkurs) inkludert direkte administrative kostnader (maks 10 % av bevilgningen).

Forventet tidsfrist for søknader er slutten av november 2009.

For mer informasjon, besøk Toppforskningsinitiativets nettside.

Det er planlagt å utlyse midler for Nordic Centres of Excellence innenfor dette delprogrammet på slutten av året 2009.


For mer informasjon, kontakt:
Simone Heinz, Seniorrådgiver
E-post: simone.heinz@nordforsk.org
Telefon: +47 908 45 382

Michael Andersson, Seniorrådgiver
E-post: michael.andersson@nordforsk.org
Telefon: +47 941 68 547

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her