Prelansering inom Toppforskningsinitiativet: "Effektstudier och anpassning till klimatförändringar"

25.11.2009
Toppforskningsinitiativet utlyser i december 2009 medel för Nordic Centres of Excellence inom delprogrammet ”Effektstudier och anpassning till klimatförändringar”
 Prelansering inom Toppforskningsinitiativet: "Effektstudier och anpassning till klimatförändringar"
Delprogrammet ”Effektstudier och anpassning till klimatförändringar” fokuserar på att undersöka samhällets förmåga att anpassa sig i den nordiska regionen, och på de risker och möjligheter som uppstår i förbindelse med effekter av klimatförändringar.

Målet med Nordic Centres of Excellence (NCoE) är att öka den vetenskapliga kvaliteten, effektiviteten, konkurrenskraften och synligheten av forskningen i Norden genom ökat samarbete mellan de nordiska länderna. Ett Nordic Centre of Excellence består av framträdande forskargrupper från minst tre av de nordiska länderna. De bildar ett fysiskt eller virtuellt center med gemensamma mål. Tvärvetenskapliga ansökningar uppmuntras. Deltagare från industrin, beslutsfattare och samhällsaktörer ska inkluderas i NCoE när det är relevant.

Toppforskningsinitiativet har för avsikt att etablera 3-4 Nordic Centres of Excellence genom detta program. Den totala budgeten är 90 MNOK över 5 år.

Nordic Centres of Excellence väljs ut genom en två-stegsprocess. Deadline för steg 1 förväntas bli början av mars 2010. Besök Toppforskningsinitiativets hemsida för mer information www.toppforskningsinitiativet.org.

För mer information kontakta:
Seniorrådgivare Simone Heinz
E-mail: simone.heinz@nordforsk.org
Tlf: +47 908 45 382

Seniorrådgivare Michael Andersson
E-mail: michael.andersson@nordforsk.org
Tlf +47 941 68 547

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her