Prelansering inom Toppforskningsinitiativet: "Energieffektivitet med nanoteknik"

06.11.2009
Toppforskningsinitiativet kommer i början av 2010 att utlysa medel för användardrivna forskningsprojekt inom delprogrammet ”Energieffektivitet med nanoteknik”.
 Prelansering inom Toppforskningsinitiativet: "Energieffektivitet med nanoteknik"
Delprogrammet "Energieffektivitet med nanoteknik"omfattar:
Förbättring av effektiviteten av framtida hållbara energisystem genom användning av nanoteknologi inom transportsektorn samt inom energiomvandling och –användning.

Betydande mervärde förväntas från detta nordiska samarbete genom att:
- Underlätta användardriven utveckling av hållbara energilösningar för kommersialisering genom användandet av nanoteknologi
- Öka det nordiska samarbetet och växelverkan mellan samhälle, industri och forskning, samt öka det internationella deltagandet / främja internationellt samarbete

Utlysningen omfattar följande tre forsknings- och utvecklingsteman:
1. Ytbehandlingskoncept baserade på nanoteknologi för energieffektiv transport och energiomvandlig, inbegripet beläggningar för att motstå extrema och aggressiva miljöer.
2. Nanomaterial för effektiv energiomvandling och energilagring.
3. Nanostrukturerade material för effektiv ljusinsamling och omvandling.

Aktivt industrideltagande är ett krav.

Delprogrammets budget är 50 miljoner NOK över 3 år. De finansierade projekten erhåller max 15 miljoner NOK var och ska ha minst 50 % annan finansiering.

Nyckelaktiviteter ska bidra till att stärka och utveckla den nordiska kunskapsbasen inom energieffektiva lösningar som utnyttjar nanoteknologi. Aktiviteter kan omfatta kombinationer av:

- Användardriven forskning
- Finansiering av doktorander och post docs
- Mobilitetsbidrag (mellan nordiska länder och mellan forskning och industri)
- Workshops och seminarier
- Skapa en gemensam röst i relevanta internationella forum
- Spridning av resultat (deltagande i internationella vetenskapliga konferenser)
- Bygga nätverk på både nordisk och internationell nivå

Sista ansökningsdag för skisser (pre-proposals) förväntas bli 1 mars 2010. För mer information se www.toppforskningsinitiativet.org

Kontaktperson:
Natalia Grebennik, Nordic Innovation Centre
n.grebennik@nordicinnovation.net
Tel.: + 47 410 45 211
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her