Prosjektleder krevde medforfatterskap

16.01.2007
To norske juniorforskere opplevde at deres prosjektleder krevde medforfatterskap, men de vurderte at vedkommende ikke hadde bidratt substansielt til publikasjonen. De Forskningsetiske komiteer holder med studentene og stiller seg kritisk til hvordan universitetet håndterer saken.
Konflikten har sin bakgrunn i det tverrfaglige prosjektet og den ulike praksisen som råder i humanistiske og naturvitenskapelige fag. Innen naturvitenskap er det i Norge tradisjon for å føre opp veiledere, projektledere og instituttsjefer som medforfattere, mens dette er uvanlig innen humaniora.

De Forskningsetiske komiteer viser til Vancouver-reglene, og mener bidraget til publikasjonen må være betydelig for at medforfattere skal føres opp:
- For å kunne være medforfatter må bidraget være substansielt, det må forholde seg til det bestemte prosjektet og forfatteren må ha deltatt i hele prosessen med kritisk refleksjon, sier Knut Ruyter, sekretariatsleder i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin (NEM). Han anbefaler også å inngå avtaler om betingelsene for publisering:
- Avtalene bør stadfeste en enighet om hvilke artikler som skal være skrevet sammen, og hvilke som skal skrives på egenhånd eller i mindre grupper, mener Ruyter.

I den aktuelle saken mener juniorforskerne at prosjektlederen ikke oppfyller kravene til medforfatterskap. Universitetet der prosjektet har funnet sted, er enig med prosjektleder, og viser til at Vancouver-reglene er for vage til å kunne gjelde for dette tilfellet.
- Dette er problematisk fordi universitetet gir støtte til rådende praksis. Vi er uenig i at disse reglene er vage og ubestemmelige. Det å ha vært prosjektleder er ikke alene nok til å kvalifisere til medforfatter, understreker Ruyter.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her