Rapport fra NordForsk om ERA samarbeidet

25.03.2014
NordForsk har nylig utgitt en rapport som beskriver hva som er oppnådd på sentrale områder relatert til vår Memorandum of Understanding med EU kommisjonen.

I memorandumet ble det lagt stor vekt på forskningssamarbeid på tvers av landegrensene, forskermobilitet, forskningsinfrastruktur, forskningens kvalitet, kunnskapsoverføring og balanse mellom kjønnene. Rapporten beskriver hva som er oppnådd på dette området.

Last ned eller bestill rapporten Final Report on the Achievements under the Memorandum of Understanding between the European Commission and NordForsk.Nyhetsbrev
Facebook