Rapport fra NordForsk om ERA samarbeidet

25.03.2014
NordForsk har nylig utgitt en rapport som beskriver hva som er oppnådd på sentrale områder relatert til vår Memorandum of Understanding med EU kommisjonen.
Rapport fra NordForsk om ERA samarbeidet

I memorandumet ble det lagt stor vekt på forskningssamarbeid på tvers av landegrensene, forskermobilitet, forskningsinfrastruktur, forskningens kvalitet, kunnskapsoverføring og balanse mellom kjønnene. Rapporten beskriver hva som er oppnådd på dette området.

Last ned eller bestill rapporten Final Report on the Achievements under the Memorandum of Understanding between the European Commission and NordForsk.Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her